Het aantal ouderen, en daarmee ook het aantal ouderen in verzorgingscentra groeit continu. Om zorgkosten te beperken is het belangrijk dat ouderen hun gezondheid en welzijn op peil houden. Bewegen draagt hieraan bij! 

Floor Hofstra heeft voor de master Health Care Management onderzoek gedaan naar gebruikerservaring van bewoners met de SilverFit Mile. De SilverFit Mile bootst met stabiele routefilms de ervaring van buiten fietsen levensecht na. De SilverFit Mile wordt bij De Vijverhof ingezet om bewoners extra te laten bewegen. Floor heeft onderzocht hoe de bewoners de SilverFit Mile ervaren. 

Methode

Het onderzoek is uitgevoerd in woonzorgcentrum De Vijverhof. Tien bewoners die somatische zorg ontvangen, met een gemiddelde leeftijd van 78 jaar, hebben deelgenomen aan het onderzoek. De bewoners gebruikten de SilverFit Mile al regelmatig voordat zij deelnamen aan het onderzoek. 

Gebruikerservaring is bepaald aan de hand van observaties, vragenlijsten en semi-gestructureerde interviews. Ook de zorgprofessionals zijn betrokken om hun ervaring in kaart te brengen. Door middel van de System Usability Scale (SUS) is de bruikbaarheid van het systeem bepaald. 

Resultaten

Uit de System Usability Scale is naar voren gekomen dat de bewoners de SilverFit Mile makkelijk in gebruik vinden. Ze gaven aan dat het niet veel tijd kost om het systeem te leren kennen. 

Uit de interviews is naar voren gekomen dat bewoners de SilverFit Mile gebruiken om verschillende redenen: 

  • Fysiek: Om actief te blijven, om de conditie te verbeteren, om meer kracht te krijgen, of om af te vallen.
  • Cognitief: Om te ontsnappen aan de dagelijkse routine, omdat ze er vrolijk van worden, of om meegenomen te worden naar momenten van vroeger.

“Na 23 jaar in Amsterdam te hebben gewoond, weet ik wel hoe alles er daar aan toe gaat. En dat is nu wel veranderd maar ik vind het dus wel heel leuk dat ik Amsterdam kan zien hoe het nu is. Dan zie ik ook een beetje wat er veranderd is en wat ik nog herken. Het stimuleert dus echt herinneringen.” - Bewoner

Ook is uit de interviews naar voren gekomen dat de SilverFit Mile bijdraagt aan sociale interactie tussen bewoners.

“Ik denk dat bewoners meer met elkaar praten. Dit vind ik zelf ook leuk. Kijk, het stimuleert anderen weer als ze jou de SilverFit zien gebruiken. Er ontstaat dan een gesprekje terwijl ik aan het fietsen ben.” – Bewoner

Tenslotte is ook uit de interviews naar voren gekomen dat de zorgprofessionals een belangrijke rol spelen in het gebruik van de SilverFit Mile. De bewoners waren meer gemotiveerd om er gebruik van te maken als de zorgprofessionals ze op weg hielpen en hen motiveerden om te gaan fietsen. 

Conclusie

Floor concludeert in haar onderzoek dat de SilverFit Mile als positief wordt ervaren door de bewoners van De Vijverhof. Volgens de bewoners dragen de volgende aspecten bij aan een regelmatig gebruik van de SilverFit Mile:

  • Bewoners moeten zich er veilig bij voelen
  • Het systeem moet op een toegankelijk plek staan
  • Zorgprofessionals moeten hun hulp aanbieden voor gebruik

Interesse?

Wil jij de mogelijkheden van de SilverFit Mile ontdekken in een (online) demonstratie? Neem dan gerust contact met ons op.

Literatuur

Hofstra, F. (2021). Assessing User Experience of Exergames by Elderly with Somatic Symptoms living in Nursing Homes (Unpublished Master’s thesis). Erasmus School of Health Policy & Management.

Deel deze pagina: