Joeke van der Molen- van Santen, PhD student bij VU Amsterdam, heeft onderzoek gedaan naar het effect van exergaming op het cognitief en sociaal functioneren bij mensen met dementie en hun mantelzorgers. Dit onderzoek is gericht op één vorm van exergaming, namelijk ‘interactief fietsen’. Hierbij wordt een beeldscherm aangesloten op een hometrainer, en kunnen de deelnemers op het beeldscherm een route zien terwijl ze fietsen. Recent zijn de resultaten van het onderzoek gepubliceerd (van Santen et al., in press).

Het onderzoek is uitgevoerd bij verschillende dagcentra. Mensen met dementie die deelnamen aan het onderzoek bezochten het dagcentrum minimaal twee keer per week. Deelnemers in de experimentgroep werden tijdens hun bezoek gestimuleerd om te fietsen op een interactieve fiets. De SilverFit Mile is een interactieve fiets. Bij verschillende van de deelnemende dagcentra staat een SilverFit Mile. De deelnemers in de controlegroep fietsten niet op de interactieve fiets, maar volgde het reguliere activiteitenprogramma van het dagcentrum.

In totaal hebben 84 mensen met dementie en 65 mantelzorgers gedurende zes maanden deelgenomen aan het onderzoek.

Resultaten

Er zijn positieve effecten gevonden van interactief fietsen op het cognitief functioneren (geheugen) en sociaal gedrag van de persoon met dementie. Voor de mantelzorgers is er een positief effect gevonden op gevoelens van competentie. Gebaseerd op deze uitkomsten wordt exergaming aanbevolen door van Santen et al. (in press).

Interesse?

Wil jij de mogelijkheden van de SilverFit Mile ontdekken in een (online) demonstratie? Neem dan gerust contact met ons op.

Literatuur

van Santen, J., Droës, R.M., Twisk, J.W.R., Blanson Henkemans, O.A.B., van Straten, A., & Meiland, F. (in press). Effects of Exergaming on Cognitive and Social Functioning of People with Dementia: A Randomized Controlled Trial. Journal of the American Medial Directors Association. doi: 10.1016/j.jamda.2020.04.018

Deel deze pagina: