SilverFit Rephagia in Bangladesh

Patiënten in Bangladesh leren slikken met de SilverFit Rephagia

In Dhaka, Bangladesh is een team van (para)medici een geriatrische revalidatiekliniek aan het opzetten waar onder andere nazorg geboden zal worden aan mensen met slikproblematiek. Het team wordt getraind in het gebruik van de nieuwste technieken gericht op de geriatrische revalidatie. Daarbij maken zij gebruik van de SilverFit Rephagia.

De zorg in Bangladesh

Waar er in Nederland steeds meer zorginnovaties worden aangedragen, is de zorg in Bangladesh nog van een hele andere orde. In Bangladesh is de zorg voornamelijk gericht op het verstrekken van medicatie. Nazorg is bij zowel (para-)medici als patiënten vrijwel onbekend.

Daarnaast heerst er een taboe op specialistische zorg. Dit weerhoudt mensen in Bangladesh ervan om een beroep te doen op specialistische zorg. Artsen zijn niet voldoende op de hoogte van de rol van revalidatie en wat dit voor het herstel van de patiënt kan betekenen.

Logopedie in Bangladesh

In Bangladesh is er slechts één studie die studenten opleidt tot logopedist. Dit is opmerkelijk, aangezien er wel 165 miljoen mensen in het land wonen. Op dit moment zijn er in Bangladesh ongeveer 100 logopedisten gespecialiseerd in neurologische problemen. Deze logopedisten zijn voornamelijk gespecialiseerd in de behandeling van afasie en stemproblematiek.

In het gehele land zijn er 10 logopedisten die zich verder verdiepen in dysfagie. Hierdoor is er in Bangladesh weinig bekend over protocollen, manoeuvres en diagnose bij slikproblemen. Onderzoek naar deze problemen wordt er dan ook nauwelijks uitgevoerd.

Patiënten worden door gebrek aan kennis bij huisartsen zelden doorverwezen naar een logopedist. Daarbij zien artsen niet altijd de noodzaak in van een FEES of slikvideo op verzoek van de logopedist.

Een bijkomend nadeel is dat er in Bangladesh geen verplichte zorgverzekering is. Daarom kunnen alleen welgestelde mensen het zich veroorloven om specialistische zorg te ontvangen.

De SilverFit Rephagia geïntroduceerd in Bangladesh

Sinds november 2018 is de revalidatiekliniek SenCare in Dhaka trotse eigenaar van een SilverFit Rephagia. Eén van de oprichters van de kliniek kwam op een internationale beurs in aanraking met het gebruik van biofeedback bij de behandeling van slikproblemen. Hierdoor leerde hij over het bestaan van de SilverFit Rephagia. Het systeem maakte hem zo enthousiast, dat hij een productaanvraag bij ons deed.

Biofeedback bij slikproblemen: Hoe uit zich dat in de praktijk?

Onlangs reisde onze logopedist naar Bangladesh af om het medisch personeel in de kliniek te trainen in het gebruik van de SilverFit Rephagia. Tijdens de training had de logopedist die in de kliniek werkzaam is al direct een patiënt met zeer ernstige dysfagie en dysartrie in gedachten waarbij ze de SilverFit Rephagia in wilde zetten.

Deze patiënt had een fors krachtsverlies in de lippen en tong, waardoor er sprake was van veel speekselvloed. Hij werd belemmerd in spreken, eten en drinken. De patiënt schaamde zich hiervoor. Hij droeg altijd een handdoek om zijn nek om speeksel op te vangen. Om te slikken gooide hij zijn nek achterover om op die manier de bolus te transporteren. De patiënt leek niet in staat tot het vormen van een bolus of het bewegen van de tong.

Een mooi resultaat

Toen de patiënt uitleg kreeg over de SilverFit Rephagia, was hij bij het opstarten van de training nog wat voorzichtig. Zodra de behandeling eenmaal opgestart was, waren zowel de logopedist als patiënt zeer enthousiast. Het spelenderwijs uitvoeren van de oefeningen motiveerde hem dermate, dat zijn schaamte een minder grote rol speelde en hij meer openstond voor de behandeling van zijn slikproblematiek. Dit ogenschijnlijk kleine, maar tegelijkertijd zeer hoopvolle resultaat markeert een prachtige start voor de specialistische nazorg die de kliniek in de toekomst aan nog veel meer mensen zal gaan bieden.

Wilt u ervaren wat de SilverFit Rephagia voor uw cliënten kan doen?

Wij geven u graag een demonstratie om kennis te maken met het systeem. 

Deel deze pagina: