Slikoefeningen voor de behandeling van dysfagie

Klik hier om de SilverFit Whitepaper te downloaden.

Dysfagie heeft een grote invloed op de kwaliteit van leven. Ondanks de impact van dysfagie wordt een slikprobleem meestal niet behandeld door de logopedist. Een van de redenen hiervoor is dat slikoefeningen moeilijk uit te leggen zijn aan de cliënt. Biofeedback met surface electromyography (sEMG) is een manier om bestaande slikoefeningen te ondersteunen.

In deze whitepaper zetten we de weten­schappelijke onderbouwing van slikoe­feningen met en zonder sEMG voor het behandelen van dysfagie uiteen. Daarnaast vertellen we over de SilverFit Rephagia, een systeem dat slikoefeningen in spelvorm aanbiedt door middel van sEMG. Ook belichten we onder­zoek dat met dit systeem is uitgevoerd.

Wil jij de mogelijkheden van de SilverFit Rephagia ontdekken in een (online) demonstratie? Neem dan gerust contact met ons op.

Deel deze pagina: