Kwetsbaarheid verbeterd door exergames

Het onderzoek

Volgens een literatuur review van Collard et al. (2012) zijn 4-17% van de thuiswonende ouderen kwetsbaar en is 38-53% van de thuiswonende ouderen in het voorstadium van kwetsbaarheid (pre-kwetsbaar). Volgens Fried’s classificatie vallen er vijf fysieke karakteristieken onder het fenotype kwetsbaarheid; onopzettelijk gewichtsverlies, spierzwakte, vermoeidheid, lage loopsnelheid en een lage hoeveelheid fysieke activiteit (Gobbens et al., 2010). De aanwezigheid van 1 of 2 van de karakteristieken is gedefinieerd als het voorstadium van kwetsbaarheid (pre-kwetsbaar) en de aanwezigheid van 3 tot 5 karakteristieken is gedefinieerd als kwetsbaar (Fied et al., 2001). Kwetsbare ouderen hebben een hoog risico om functioneel afhankelijk te worden (Chodzko-Zajko et al., 2009). Beweging is een wetenschappelijk onderbouwde interventie dat bij ouderen functionele afhankelijkheid kan vertragen en fysiek functioneren kan verbeteren (Liao et al., 2019). Combined exercise (CE) (combinatie van verschillende type conventionele beweegoefeningen) kan loopvaardigheid, balans en spierkracht verbeteren en de kans op vallen verlagen bij thuiswonende ouderen. Wat het effect is van CE op kwetsbaarheid, is nog niet uitgebreid onderzocht. Ook exergaming (EXR) is een geschikte tool voor therapie gebleken. Het is echter onbekend of exergaming een groter effect heeft op kwetsbaarheid en fysieke prestatie dan CE. Het doel van het onderzoek van Liao et al. (2019) was daarom om te kijken wat de effecten zijn van exergaming en CE op kwetsbaarheid en de fysieke prestatie van ouderen.

In totaal hebben 52 kwetsbare en pre-kwetsbare ouderen deelgenomen aan het onderzoek (27 in EXR-groep en 25 in CE-groep). De ouderen in de EXR-groep hebben 36 sessies exergaming van 60 minuten uitgevoerd, verdeeld over 3 maanden. De ouderen in de CE-groep hebben 36 sessies CE van 60 minuten uitgevoerd, verdeeld over 3 maanden.

De resultaten van het onderzoek

  • 43.7% van de ouderen in de EXR-groep verbeterde van kwetsbaar naar pre-kwetsbaar en 72.7% verbeterde van pre-kwetsbaar naar niet-kwetsbaar.
  • 37.5% van de ouderen in de CE-groep verbeterde van kwetsbaar naar pre-kwetsbaar en 44.4% verbeterde van pre-kwetsbaar naar niet-kwetsbaar.
  • De ouderen in de EXR-groep verbeterde significant meer in dynamische balans dan de ouderen in de CE-groep. Dynamische balans is een belangrijke voorspeller van de kans op vallen.
  • De EXR-groep liet een significante verbetering zien in 4 van de 5 fysieke karakteristieken van kwetsbaarheid en de CE-groep liet een significante verbetering zien in 3 van de 5 karakteristieken. De EXR-groep liet een significant verbetering zien in de fysieke karakteristiek vermoeidheid, de CE-groep niet. 
  • De EXR-groep liet een significante verbetering zien in spierkracht onderste extremiteit, uithoudingsvermogen, behendigheid, dynamische balans, loopsnelheid en grijpkracht. Ook valangst was significant afgenomen.

Conclusie

Het onderzoek concludeert dat exergaming minstens zo voordelig is voor kwetsbare en pre-kwetsbare ouderen als combined exercised. Exergaming resulteert in een verbetering van kwetsbaarheid en de fysieke karakteristieken van kwetsbaarheid, wat mogelijk het resultaat is van een verbetering in fysieke prestatie. 

Interesse?

De SilverFit 3D is een voorbeeld van exergames waarmee o.a. belansoefeningen kunnen worden uitgevoerd. Het systeem is ontwikkeld voor de geriatrie en biedt oefeningen in spelvorm die de grof-motorische & ADL vaardigheden trainen. De SilverFit 3D bevat tevens een vooraf ingesteld "beweegprogramma" specifiek gericht op valpreventie. Wilt u de SilverFit 3D graag eens in het echt zien? Wij komen hem graag bij u op locatie demonstreren.

Literatuur

  • Chodzko-Zajko, W. J., Proctor, D.N., Fiatarone Singh, M.A., Minson, C.T., Nigg, C.R., Salem, G.J., & Skinner, J.S. (2009). American College of Sports Medicine position stand. Exercise and physical activity for older adults. Medicine and Science in Sports and Exercise, 41, 1510-1530.
  • Collard, R.M., Boter, H., Schroevers, R.A., & Oude Voshaar, R.C. (2012). Prevalence of fraily in community-dwelling older persons: A systematic review. Journal of the American Geriatrics Society, 60, 1487-1492.
  • Gobbens, R.J., Luijkx, K.G., Wijnen-Sponselee, M.T., & Schols, J.M. (2010). Toward a concenptual definition of frail community dwelling older people. Nursing outlook, 58, 76-86.
  • Fried, L.P., Tangen, C.M., Walston, J., Newman, A.B., Hirsch, C., Gottdiener, J., … McBurnie, M.A. (2001). Frailty in older adults: evidence for a phenotype. The Journals of Gerontology. Series A, Biological Sciences and Medical Sciences, 56(3), M146-156.   
  • Liao, Y.Y., Chen, I.H., & Wang, R.Y. (2019). Effects of Kinect-based exergaming on frailty status and physical performance in prefrail and frail elderly: A randomized controlled trial. Scientific Reports, 9(9353).

Deel deze pagina: