Beweeghoek

Een beweeghoek van SilverFit stimuleert cliënten om meerdere malen per dag te bewegen. In een toegankelijke beweeghoek op de afdeling of in de huiskamer kunnen cliënten gedurende de dag en ’s avonds zelfstandig of samen met bezoek bewegen. Een voorbeeld hiervan is fietsen met realistische routefilms waardoor het lijkt alsof de cliënt in de vrije natuur fietst. Dit bevordert niet alleen de fysieke conditie, maar bestrijdt ook depressieve symptomen.

Bewegen met plezier

Het kan een uitdaging zijn om cliënten te motiveren om te bewegen. Cliënten zijn niet goed op de hoogte van de negatieve gevolgen van fysieke inactiviteit en zijn soms bang om pijn te ervaren tijdens het bewegen. Met de systemen van SilverFit kunt u uw cliënten oefeningen aanbieden in spelvorm, zodat cliënten met plezier bewegen. SilverFit systemen zijn voor cliënten met elke fysieke en cognitieve conditie, waardoor geen drempels worden opgeworpen. Een beweeghoek is een laagdrempelige manier om meer beweegmomenten per dag te realiseren.

Bewegen is goed, meer bewegen is beter

In de beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad (2017) staat dat de gunstige gezondheidseffecten toenemen naarmate de hoeveelheid beweging toeneemt. Het gaat hierbij zowel om activiteiten gericht op uithoudingsvermogen als op kracht. Bij volwassenen levert 75 minuten per week matig intensief bewegen al winst op, bij 150 minuten per week is de winst groter en bij 300 minuten of meer nog groter.

Advies

SilverFit adviseert u graag betreffende mogelijke locaties voor één of meerdere beweeghoeken op uw locatie of afdeling. Daarnaast kunnen we u ook advies geven welke SilverFit systemen geschikt zijn voor uw doelgroep. Heeft u vragen of interesse in een beweeghoek, neem dan alstublieft contact met ons op. 

Deel deze pagina: