Keuzehulp

Op de SilverFit 3D staan veel verschillende oefeningen voor diverse bewegingen. Om de therapeut te helpen een passende oefening te kiezen voor de cliënt, biedt de SilverFit 3D in de 'Keuzehulp' verschillende mogelijkheden om een oefening te selecteren. Uiteraard kunt u altijd een andere keuze maken of het niveau van de oefening aanpassen.

Beweegvorm

Als de cliënt gaat oefenen vanuit een bepaalde uitgangspositie, zoals in stand, kan dit worden aangegeven in het keuzemenu. Vervolgens kan er ook een beweeg-vorm worden gekozen. Op basis van de gekozen uitgangspositie en beweegvorm laat de SilverFit 3D zien welke oefeningen u daarvoor kunt gebruiken.

Diagnose

Als uw cliënt een bepaalde diagnose heeft, dan kan de SilverFit 3D op basis van de diagnose en het gekozen behandeldoel één of meerdere oefeningen adviseren waaruit u een keuze kunt maken. Dit is momenteel mogelijk voor de diagnoses: amputatie, COPD, CVA, ziekte van Parkinson, heup­ artrose, knieartrose, totale knieprothese en totale heupprothese. Daarnaast is het voor cliënten met de ziekte van Parkinson mogelijk om bij verschillende oefeningen auditieve of visuele cues toe te voegen.

Beweegprogramma

De SilverFit 3D bevat beweegprogramma’s: een vaste set oefeningen die in volgorde kunnen worden uitgevoerd. U kunt kiezen uit de volgende beweegprogramma’s: COPD, dementie, kwetsbare ouderen, valpreventie en artrose. De beweegprogramma’s kunnen zowel individueel als in groepsverband uitgevoerd worden.

ADL

U kunt diverse ADL-taken (Activities of Daily Living) oefenen met de SilverFit 3D. Voor de volgende taken zijn er specifieke oefeningen: object van de grond oppakken, stoep op- en afstappen, sequentiële taken plannen, situatie inschatten en zit-sta transfer.

Cognitie

Met de SilverFit 3D kunt u ook cognitieve vaardigheden trainen in combinatie met verschillende beweegvormen. Dit kan zowel individueel als in groepen. Voor het geheugen, planning, rekenvaardigheid, ruimtelijk inzicht, situatie inschatten en taalvaardigheid zijn er specifieke oefeningen beschikbaar.

Meerdere deelnemers

Naast individuele oefeningen zijn er oefe­ningen die u met 2 tot 4 cliënten tegelijk kunt uitvoeren. We geven daarnaast tips om de oefeningen met grotere groepen uit te kunnen voeren.

Recente en favoriete oefeningen

De SilverFit 3D houdt bij welke oefeningen recent gespeeld zijn. Als u een oefening veel gebruikt, kunt u deze ook als favoriet markeren. Dit kan zowel voor algemeen gebruik, als voor een specifieke cliënt.

Interesse?

Wij komen de SilverFit 3D graag vrijblijvend bij u op locatie demonstreren.

Deel deze pagina: