Wetenschap

Motorisch leren & feedback

Voor het motorisch leren tijdens een behandeling zijn onder andere deze elementen van belang (Richtlijn Beroerte KNGF, 2014): 

 • de oefening moet op maat zijn voor de cliënt
 • er moet voldoende herhaling in de oefeningen zitten
 • er moet verbaal en non-verbaal feedback gegeven worden over de uitvoering 
 • de motivatie tot leren moet vergroot worden door de cliënt te informeren over het doel, door te coachen en door (positieve) feedback te geven

Hogere therapietrouw

Valenzuela et al. (2018) hebben geconcludeerd dat op technologie gebaseerde therapie resulteert in een hogere therapietrouw dan conventionele therapie. Deze hogere therapietrouw kan grotendeels verklaard worden doordat de deelnemers meer plezier hadden tijdens de op technologie gebaseerde therapie.

Intrinsieke motivatie hoog bij gebruik SilverFit

In samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum (lumc) onderzocht Oudheusden (2013) de motivatie bij het gebruik van de SilverFit 3D. Hieruit bleek dat revalidanten vooral intrinsieke motivatie hadden: ze trainden niet om iets te bereiken, maar simpelweg omdat ze het leuk vonden om te trainen met oefeningen in spelvorm. De therapeuten gaven ook aan dat de SilverFit 3D voor meer enthousiasme en meer beweging tijdens de therapie zorgt.

Van Wezel (2017) onderzocht de intrinsieke motivatie van ouderen bij het uitvoeren van een balansoefening met de SilverFit 3D versus het uitvoeren van een traditionele balans­ oefening. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de intrinsieke motivatie significant hoger blijft over tijd wanneer de deelnemers balansoefeningen uitvoeren met de SilverFit 3D.

Balans verbetert met de SilverFit 3D

In een studie van Saes (2016) volgden 21 ouderen drie weken lang een trainingsprogramma. Ze oefenden één dag per week drie keer een balansoefening ‘De mol’ op de SilverFit 3D. De resultaten laten over tijd een verbetering in de score zien en een significante verbetering van de balans, gemeten met de Four Step Square Test en de Narrow Path Walking Test.

Hoge motivatie bij gebruik silverfit 3D voor arm / hand-functietraining

Gerlofsma (2018) heeft onderzoek gedaan naar het effect van trainen met de SilverFit 3D op de motivatie van cliënten bij het uitvoeren van arm/handfunctietraining. Door het trainen met de SilverFit 3D steeg de motivatie van de cliënten met 33,3% ten opzichte van reguliere arm/handfunctietraining. Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat cliënten meer plezier in de therapie hadden, meer zin hadden om zelf te oefenen en dat cliënten de therapie uitdagender vonden.

Gerlofsma geriatrie bookchure

Betere ervaring van kwaliteit van leven

Een Franse pilotstudie naar het inzetten van de SilverFit 3D bij therapie voor mensen met dementie laat zien dat cliënten gemotiveerder zijn tijdens de therapie en bovendien een hogere kwaliteit van leven ervaren. Na een interventie van 6 weken oefentherapie waren er minder valincidenten en scoorden de cliënten niet alleen hoger op kwaliteit van leven, maar ook op diverse cognitieve tests (MMSE, NPI) en functionele tests (Tinetti, TGUG) (Korian, 2016).

SilverFit 3D Wetenschap Korian 2016

Silverfit 3D beste balansoefening

Aan de Universiteit van Trondheim vergeleken Skjaeret et al. (2015) drie verschillende oefeningen om balans te trainen. Eén van die balansoefeningen was ‘De mol’ van de SilverFit 3D. Er werd gekeken naar vijf bewegingsaspecten van balans. Van de drie balansoefeningen die getest werden, scoorde ‘De mol’ op alle aspecten het beste. ‘De mol’ scoorde ook het hoogst op de System Usability Scale (sus) (Nawaz et al., 2014).

Afbeelding Skjaeret SilverFit 19012016

Valpreventieprotocol op SilverFit 3D

Van Gastel & Van der Burgt (2012) ontwikkelden een valpreventieprotocol met de SilverFit 3D met als doel de balans en het looppatroon te verbeteren en de spierkracht in de onderste extremiteit te verhogen. Na een periode van zes weken waarin deelnemers twee keer per week één uur oefenden met de SilverFit 3D, zagen de onderzoekers bij iedere deelnemer een vooruitgang in de uitslagen van de testen als de Timed Up & Go, de Berg Balance Scale en de Timed Chair Stand test. Het valpreventieprotocol is één van de beweegprogramma’s die is opgenomen in de SilverFit 3D.

Literatuur

 • De Deugd, J., Willemse, J., & Rademaker, R. (2010). SilverFit virtual reality game as an evaluation tool for hip function. Poster presented at congress Kinesitherapie en Ergotherapie­ in de Geriatrie, Vrije Universiteit Brussel, Brussels, Belgium
 • Faatz, T., Kerstens Y., Sipkes, N., & van Wensveen, R. (2015). Hoe serieus is serious gaming? (Unpublished Bachelor’s thesis). Avans University of Applied Science.
 • Van Gastel, M., & Van der Burgt, R. (2012). Verminderen van vallen met de SilverFit. Fysiotherapie & Ouderenzorg, 26(1), 11-17.
 • Gerlofsma, N. (2018). Technologie in de arm-/handrevalidatie bij cva-patiënten (Unpublished Bachelor’s thesis). Rotterdam University of Applied Sciences.
 • Griswold, D., Rockwell, K., Killa, C., Maurer, M., Landgraff, N., & Learman, K. (2014). Establishing the reliability and concurrent validity of physical performance tests using virtual reality equipment for community-dwelling healthy elders. Disability and Rehabilitation, 37(12), 1097-1101.
 • Korian (2016). Taking care of patients suffering from dementia and neurodegenerative diseases, tnm (non-medical techniques) project. Presented at Silver Economy Expo, Paris, France.
 • Nawaz, A., Skjaeret, N., Ystmark, K., Helbostad, J.L., Vereijken, B., & Svanaes, D. (2014). Assessing seniors’ user experience (ux) of exergames for balance training. In Proceedings of the 8th Nordic Conference on Human-Computer Interac-ion: Fun, Fast, Foundational: Nordichi’14 (pp. 578-587). Association for Computing Machinery.
 • Van Oudheusden, P. (2013). Virtual reality in de ouderenrevalidatie (Unpublished Master’s thesis). University of Applied Sciences Leiden.
 • Richtlijn Beroerte (2017). Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (kngf).
 • Saes, M. (2016). Efficient Virtual Rehabilitation (Unpublished Master’s thesis). VU University Amsterdam.
 • Skjaeret, N., Nawaz, A., Ystmark, K., Dahl, Y., Helbostad, J. L., Svanaes, D., & Vereijken, B. (2015). Designing for movement quality in exergames: lessons learned from observing senior citizens playing stepping games. Gerontology, 61(2), 186-94.
 • Valenzuela T., Okubo, Y., Woodbury, A., Lord, S.R., & Delbaere, K. (2018). Adherence to Technology-Based Exercise Pro-grams in Older Adults: A Systematic Review. Journal of Geriatric Physical Therapy, 41(1), 49-61.
 • Van Wezel, S. (2017). Exergame balance training and conventional balance training among healthy elderly: Effects on motivation and exercise intensity (Unpublished Master’s thesis). VU University Amsterdam.

Deel deze pagina: