Cliëntadministratie

Het is mogelijk om van iedere cliënt exact bij te houden hoe hij/zij over tijd presteert. Als therapeut kun je een individueel oefenprogramma samenstellen dat door collega’s, vrijwilligers of familieleden begeleid kan worden.

Video

De prestaties van de cliënten kunnen worden opgenomen op video. Dit maakt het mogelijk de prestaties te bespreken met de cliënt, therapeut en familieleden. Het is mogelijk om video’s van verschillende sessies naast elkaar af te spelen om inzicht te geven in de progressie.

Tests

Op de SilverFit 3D staan gestandaardiseerde tests die gebruikt kunnen worden om de vooruitgang van de cliënt in kaart te brengen. De Functional Reach, de Timed-Up & Go en diverse sit-to-stand tests zijn beschikbaar. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat deze testen betrouwbaar en valide zijn (Griswold et al., 2014).

Uitkomstmaten

Uit onderzoek is gebleken dat de eindscore op het mollenspel een klinisch relevante uitkomstmaat is in ADL en balans (Faatz et al., 2015; De Deugd & Willemse, 2010). Naast deze eindscore worden er aan steeds meer spellen specifieke uitkomstmaten toegevoegd zoals reactiesnelheid of loopstrategie. Met deze gegevens kan de vooruitgang van de cliënt in kaart gebracht worden.

Keuzehulp

De keuzehulp helpt een keuze te maken uit de oefeningen op basis van behandeldoelen. Na het doorlopen van een aantal stappen adviseert het systeem een of meer mogelijke oefeningen. De oefeningen en het ingestelde niveau zijn een advies: de begeleider kan altijd een andere keuze maken of bijsturen. 

Resultaten van oefeningen verwijderen

In het logboek van cliënten (toegankelijk via het cliëntdossier) kunt u de behaalde resultaten van oefeningen verwijderen. Dit kan nuttig zijn als er tijdens de oefening iets mis ging wat een vertekend beeld van de prestaties van de cliënt kan geven.

Cliëntgegevens exporteren

Het is mogelijk om vanuit het cliëntenoverzicht in één keer alle informatie te exporteren die in het systeem staat over een bepaalde cliënt. U kunt deze informatie bijvoorbeeld naar een USB-stick exporteren als u die op de SilverFit-computer aansluit. Ook video-opnames die in het cliëntprofiel zijn opgeslagen worden tegelijkertijd ge-exporteerd. Dit maakt het o.a. eenvoudig om te voldoen aan eventuele informatieverzoeken in het kader van de nieuwe AVG privacy-wet zodat u zeker weet dat u aan alle regels voldoet.

Cliëntgegevens archiveren

Het is mogelijk om cliënten te archiveren in het scherm Cliëntadministratie. Cliënten die gearchiveerd zijn vind u terug door ‘Toon gearchiveerde cliënten’ aan te vinken. U kunt deze cliënten dan ook weer opnieuw in behandeling nemen.

Cliëntgegevens verwijderen

Het volledig verwijderen van een cliëntprofiel is ook mogelijk vanuit het cliëntenoverzicht.

Wij komen de SilverFit 3D graag vrijblijvend bij u op locatie demonstreren.

Deel deze pagina: