Hoe werkt het?

Als mensen met dementie weinig actief zijn, komen ze in een neerwaartse spiraal en verliezen steeds meer capaciteiten. De SilverFit Alois biedt een heel breed scala aan stimulerende en ontspannende activiteiten voor mensen met dementie. Zo worden zij op een prettige manier gemotiveerd om fysiek, cognitief, sociaal en emotioneel actief te zijn. Hierdoor blijven ze niet alleen langer fit, maar zijn ze ook gelukkiger.

Actief, sociaal en ontspannen

De Alois is niet alleen geschikt om mensen fysiek en cognitief in beweging te krijgen maar biedt ook activiteiten die ontspannen en mensen tot rust brengen. Mede daardoor is het systeem ook geschikt tot en met de derde fase van dementie. Veel van de activiteiten stimuleren daarbij ook nog eens de sociale interactie. Door de juiste balans tussen actief zijn, sociale interactie en rust neemt probleemgedrag en eenzaamheid af en de zelfstandigheid en kwaliteit van leven toe

Persoonlijke beleving

In de zorg staan de individuele wensen, behoeftes en interesses van mensen met dementie steeds meer centraal. Doordat er vaak een tekort is aan professionals en vrijwilligers kan het lastig zijn om ieder wat wils te bieden. De grote diversiteit van activiteiten en de mogelijkheid om een persoonlijk oefenpalet aan te maken voor elke individuele bewoner maken de Alois juist geschikt voor het aanbieden van belevingsgerichte zorg. 

Het toevoegen van persoonlijke foto’s en video’s biedt een extra mogelijkheid om de activiteiten nog meer op de persoonlijke beleving van elk individu af te stemmen. Voor veel mensen zijn de foto’s van hun oude woonplaats een feest van herkenning. Herinneringen komen los en daarmee de emoties en de verhalen. Ook de virtuele tours van steden en toeristische plekken, muziek en filmpjes van dieren zijn aanleiding voor mooie zinvolle momenten waarbij de bewoners weer even het gevoel hebben aan het volle leven deel te nemen.

"Bewoners ervaren opeens dat ze nog van alles kunnen en dat geeft enorm veel zelfvertrouwen” - Activiteitenbegeleider

Meer bezoek en familieparticipatie

Familieleden weten soms niet zo goed wat ze moeten doen tijdens een bezoek. De SilverFit Alois is door het touchscreen eenvoudig in gebruik zodat ook bezoek activiteiten kan initiëren. Familie ervaart dat de activiteiten van de SilverFit Alois structuur geven aan een bezoek. Het is prettig om samen iets leuks te kunnen doen wanneer praten niet meer zo vanzelfsprekend is.

 

Met een introductieprogramma kunnen mantelzorgers en familieleden vanaf het begin betrokken worden. De SilverFit Alois trekt dus bezoek, waardoor de eenzaamheid vermindert en de participatie van familieleden wordt bevordert. Bezoeken lijken voor familieleden meer zin te hebben en het wordt ontzettend makkelijk om samen plezier te maken.

"Dit ding biedt een structuur. Ik heb het gevoel dat ik weer iets zinvols kan doen met mijn moeder.” - Familielid

Bijdrage aan het beweegbeleid

De Inspectie voor de Gezondheidszorg schrijft voor dat zorginstellingen bewegen moeten stimuleren. Sinds 2015 moet iedere organisatie voor langdurige zorg een actief beweegbeleid voeren. De SilverFit Alois kan een grote bijdrage leveren aan het stimuleren van bewegen van de mensen met dementie en de rapportage daarover. Het systeem is erg laagdrempelig waardoor bijna iedereen, ook als er sprake is van fysieke beperkingen, in beweging kan komen. Door de ervaringen van onze klanten te verzamelen heeft SilverFit de best practices geformuleerd. Die kennis en andere tips delen we met al onze klanten.

“Mijn bewoners dutten nu niet meer in hun stoel in, maar zijn met elkaar in gesprek” - Verzorgende

Het gebruik van de SilverFit Alois

De SilverFit Alois is verrijdbaar, waardoor het op verschillende plekken voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden: in de huiskamer, de activiteitenruimte en de eigen kamer van een bewoner. Het systeem is zowel geschikt voor dagbesteding als voor het  beweegprogramma op alle afdelingen. Door de eenvoudige bediening kunnen vrijwilligers, familieleden en vrienden het probleemloos gebruiken om samen met de ouderen een activiteit te ondernemen. Om te zorgen dat de bewoners zoveel mogelijk plezier hebben van het systeem heeft SilverFit een voorbeeld van een plan van aanpak om alles uit de SilverFit Alois te halen. Ook voor andere tips kunt u terecht bij een van onze medewerkers.

Deel deze pagina: