Wetenschap

Zowel bij het totaalontwerp als bij de ontwikkeling van de specifieke activiteiten zijn we uitgegaan van wetenschappelijk onderzoek, aangevuld met de praktijkervaring. Alle ideeën worden eerst in de praktijk getest met mensen met dementie, mantelzorgers en zorgprofessionals en vervolgens doorontwikkeld. Voor onze beweegoefeningen kunt u een verslag opvragen van een test bij 16 verpleeghuizen, uitgevoerd i.s.m. bureau DAZ.

Altijd iets te doen

Een studie in de VS (Schreiner et al., 2005) liet zien dat verpleeghuisbewoners met dementie tijdens activiteiten 7x vaker lachen of plezier hebben dan gedurende de rest van de dag. Die overige tijd brengen ze vaak alleen en/of apathisch door. De studie adviseert een aanpak waarbij er gedurende de hele dag activiteiten zijn waar mensen aan kunnen deelnemen. Een aansprekend voorbeeld wordt beschreven door Volicer et al. (2006). In een verpleeghuis voor veteranen worden allerlei passende activiteiten opgezet: ochtendappèl, marcheren, een militaire club. Dit lukt zonder daarvoor extra staf aan te trekken. Alle medewerkers, van hoog tot laag, dragen hun steentje bij aan deze aanpak.

Fietsen met video

Fietsen met routefilms blijkt positieve effecten te hebben op het uithoudingsvermogen en de cognitie, met name op de capaciteit om taken te plannen. 

Waarom bewegen?

In Nederland is professor Scherder (Scherder, 2010) een belangrijke voorvechter van het belang van een actieve levensstijl voor mensen in het verpleeghuis, onder andere bij tv programma’s zoals DWDD. Hij laat zien dat fysiek en sociaal actief zijn het welzijn verbetert en dat probleemgedrag afneemt. Heyn et al. (2004) komen op basis van een evaluatie van 30 studies tot de conclusie dat bewegen voor mensen met dementie een duidelijk positief effect heeft op fysieke uitkomstmaten zoals cardiovasculaire fitness, kracht en flexibiliteit; maar daarnaast ook op het functioneren in het dagelijks leven, cognitie, en gedragsproblemen.

Muziek en foto’s

Testad et al. (2014) keken naar verschillende soorten activiteiten in verpleeghuizen. Zij laten zien dat reminiscentie, zoals oefeningen met persoonlijke foto’s, depressiviteit vermindert. Activiteiten met muziek leiden tot minder agitatie en onrust.

Aquarium en eten

Edwards (2013) deed onderzoek naar het effect van een aquarium in de woonkamer van verpleeghuisbewoners met dementie. Het bleek dat mensen die naar een aquarium konden kijken, gemiddeld beter aten en minder gewichtsproblemen kenden. Vandaar dat de SilverFit Alois een eigen (virtueel) aquarium heeft!

Persoonlijke aanpak

Een persoonlijke aanpak is essentieel: voor ieder individu activiteiten bieden die bij haar of hem passen. Brownie et al. (2013) laten zien dat bij zo’n persoonlijke aanpak mensen zich minder vervelen, minder depressief zijn en zich minder hulpbehoevend opstellen. Familieleden zijn tevredener en medewerkers geven aan meer persoonlijk contact te hebben met de bewoners.

Literatuurlijst

Brownie, S. and Nancarrow, S. (2013) Effects of person-centered care on residents and staff in aged-care facilities: a systematic review. Clinical Interventions in Aging 8: 1-10.

DAZ (2014) Evaluatierapport ‘Bewoners met dementie in beweging. Over de ervaringen met 16 SilverFits’.

Edwards, N.E. and Beck, A.M. (2013)  The influence of aquariums on weight in individuals with dementia. Alzheimer Disease and Associated Disorders 27(4): 379-383.

Heyn, P. (2004) The effects of exercise training on elderly persons with cognitive impairment and dementia: a metaanalysis. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 85: 1694-1703.

Scherder, E.J.A. et al. (2010) The more physical inactivity, the more agitation in dementia. International Psychogeriatrics 22(8) :1203-1208.

Schreiner, A.S., Yamamoto, E., and Shiotani, H. (2005) Positive affect among nursing home residents with Alzheimer’s dementia: The effect of recreational activity. Aging and Mental Health 9: 129-134.

Smit, M., (2014) Kennisbrochure SilverFit Mile.

Testad, I. (2014) The value of personalized psychosocial interventions to address behavioral and psychological symptoms in people with dementia living in care home settings: a systematic review. International Psychogeriatrics: 1-16.

Volicer, L., et al. (2006) Effects of continuous activity programming on behavioral symptioms of dementia. Journal of the American Medical Directors Association 7: 426-431.

Deel deze pagina: