Oefeningen

Net zoals de andere systemen van SilverFit, wordt de SilverFit Flow steeds uitgebreid met oefeningen. De huidige oefeningen op de SilverFit Flow zijn spellen met als doel:

  • Het vergroten van inspiratoire spierkracht door zoveel mogelijk volume krachtig in te ademen. Het is ook mogelijk om een minimaal en maximaal toegestane inspiratoire flow in te stellen, zo kan de patiënt gecontroleerd leren inademen.
  • Het vergroten van de geforceerde expiratoire spierkracht, door met maximale kracht uit te ademen.
  • Het verbeteren van het ademhalingsritme door te ademen in een bepaald ritme.
  • Het uitademen van een bepaald doelvolume.
  • Het aanleren van de huf-techniek in combinatie met een gecontroleerde ademhaling.

Speerwerpen
De patiënt ademt met maximale kracht uit. Hoe groter de expiratoire kracht, hoe verder de jager de speer werpt.

Sterrenpad
De patiënt verzamelt zoveel mogelijk sterren door in een bepaald ritme in en uit te ademen.

Diamantmijn
De patiënt ademt zoveel mogelijk volume krachtig in. Wanneer wordt ingeademd zuigt de stofzuiger de diamanten op. Er kunnen grenzen worden ingesteld zodat de patiënt tussen een minimale en maximale flow moet blijven.

Zeiltocht
In de oefening Zeiltocht wordt de patiënt gevraagd een bepaald doelvolume uit te ademen. Omdat hierbij niet te hard mag worden uitgeademd, wordt een beroep gedaan op het controlerend vermogen van de patiënt. De prestaties van de patiënt worden in Zeiltocht gevisualiseerd aan de hand van een zeilboot, die door een wolk van eiland naar eiland wordt voortgestuwd. Deze vorm van visualiseren maakt op intuïtieve wijze duidelijk of de deelnemer correct, te weinig of juist te hard uitademt.

Paardenbloem
De oefening Paardenbloem is gericht op het aanleren van de huf-techniek in combinatie met een gecontroleerde ademhaling, volgens de Active Cycle of Breathing Technique (ACBT). De patiënt kan deze huf-techniek inzetten om op een energiezuinige manier sputum te mobiliseren. Paardenbloem maakt gebruik van heldere instructies en een rustgevende vormgeving om de patiënt stap voor stap het huffen aan te leren.

De voordelen van de SilverFit Flow t.o.v. reguliere ademhalingstraining:

  • Visualisaties zorgen ervoor dat de patiënt de ademhalingsoefening goed begrijpt en effectief kan uitvoeren.
  • De patiënt wordt gemotiveerd om te oefenen dankzij de interactieve oefeningen.
  • Meerdere oefenmomenten per dag door het zelfstandig gebruik.
  • Zowel de therapeut als de patiënt krijgen inzicht in de vooruitgang van de patiënt.
  • De patiënt met verminderde cognitieve functie en/of lichte tot matige verstandelijke beperking is makkelijk te betrekken bij de oefeningen.

Deel deze pagina: