Toepassingen

De SilverFit Rephagia kan ingezet worden door logopedisten met verschillende specialismen en cliëntgroepen:

(geriatrische) woonzorgcentra

Logopedisten kunnen de SilverFit Rephagia inzetten als ondersteuning bij de behandeling van zowel somatische als psychogeriatrische cliënten. Cliënten met de ziekte van Parkinson hebben bijvoorbeeld vaak moeite met coördinatie en timing bij het inzetten van de slik. Door middel van de visualisaties in de SilverFit Rephagia is het mogelijk om juist deze aspecten van het slikken te trainen.

(geriatrische) revalidatie

Patiënten die herstellende zijn van een cva of een chirurgische ingreep in verband met behandeling op de afdeling Oncologie zijn door een logopedist tevens te behandelen met de SilverFit Rephagia. Bij een deel van deze patiëntengroep is de orofaryngeale dysfagie voornamelijk aanwezig op het gebied van sensibiliteit of een krachtsprobleem. Door inzet van de SilverFit Rephagia bij de behandeling kunnen patiënten gestructureerd trainen.

VG-instellingen

Door de specifieke benadering die een cliënt met een verstandelijke beperking nodig heeft, is het in veel gevallen lastig om dysfagie daadwerkelijk te behandelen. Op dit moment krijgt deze doelgroep voornamelijk aangepaste voeding en compensatietechnieken aangeboden. Onderzoek laat zien dat het inzetten van de SilverFit Rephagia bij cliënten met een verstandelijke beperking mogelijkheden biedt voor slikrevalidatie (Helmhout, 2018).

Ziekenhuizen

Binnen het ziekenhuis zijn er zowel klinisch als poliklinisch veel verschillende patiënt-doelgroepen. Door middel van de SilverFit Rephagia kan er al in een zeer vroeg stadium op de Intensive Care getraind worden met het slikken. Hierdoor kan het dieet eerder worden uitgebreid, wat de algehele conditie en daarmee het herstel van de patiënt ten goede komt (Spronk et al., 2017). Bij een poliklinische behandeling is er meer tijd voor een behandeltraject voor orofaryngeale dysfagie als de patiënt al thuis is.

Deel deze pagina: